Skip to content

AQUATHERMIE

Klant: Glastuinbouw Nederland
Partners: Koppert Cress
Rol: Idee
Periode: 2019

AQUATHERMIE

Met aquathermie wordt warmte gewonnen uit oppervlaktewater, zodat deze, na opslag in een seizoensbuffer, in de winter gebruikt kan worden om de kas te verwarmen. Vaste klant Koppert Cress is het eerste bedrijf in de glastuinbouw die deze techniek toepast en op deze wijze voorzien in 10 tot 15% van de warmtebehoefte.

Om deze reden vroeg Glastuinbouw Nederland een inventarisatie te maken voor bredere toepassing van deze techniek in de sector. Allereerst heb ik de toepassing en met name de resultaten bij Koppert Cress onderzocht. Deze bevindingen heb ik vervolgens geprojecteerd op een in overleg met Glastuinbouw Nederland geselecteerd referentiebedrijf voor perkplantenteelt.

Hieruit konden we concluderen dat aquathermie zelfs een volwaardig alternatief vormt voor aardgas voor de volledige warmtebehoefte van dit bedrijf. Zeker als overheidsmiddelen als SDE ook voor deze techniek beschikbaar zijn, wat het geval lijkt te worden.