Skip to content

COLLECTIEVE WATERZUIVERING AWZI NIEUWE WATERWEG

Klant: Glastuinbouw Nederland
Rol: Idee – Proces
Periode: 2019 – heden

COLLECTIEVE WATERZUIVERING AWZI NIEUWE WATERWEG

Kwekers voeren afvalwater dat zij niet kunnen recirculeren af in het riool. Een groot deel van het Westlandse afvalwater wordt gezuiverd op de AWZI (afvalwaterzuiveringsinrichting) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Kwekers zijn verplicht hun afvalwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Dit was voor Glastuinbouw Nederland en Hoogheemraadschap van Delfland de aanleiding te onderzoeken of collectief zuiveren op genoemde AWZI die locatie mogelijk is.

Dit plan heeft tot doel om méér te doen dan alleen de zuiveringsplicht vervullen, maar ook bijvoorbeeld meststoffen verwijderen, het lokale rioolsysteem verbeteren én gietwater produceren. Bijna 1.100 hectare tuinbouw heeft aangegeven zich te willen aansluiten bij het collectief (12% van het Nederlands areaal!), dat zal resulteren in de schoonste AWZI van Nederland.

Sinds 2019 ben ik door Glastuinbouw Nederland ingeschakeld om dit project te leiden. Deze rol bestaat uit het samenstellen van de onderliggende businesscase, afstemmen met de betrokken overheden en het samenbrengen van afdoende deelnemers en het vertalen van hun wensen in het project.