Skip to content

HOPTEELT IN NEDERLAND

Klant: Westland Hop
Partners: Hans Bransen en Voort Brielle
Rol: Idee – Realisatie
Periode: 2015 – 2018

HOPTEELT

Aansluitend bij mijn activiteiten voor streekbier Westlands Goud en de vele projecten in de glastuinbouw, werk ik sinds 2015 aan de teelt van bieringrediënt hop in Nederland. Een hoogwaardig en schaars product in de groeiende markt van speciaalbieren. Samen met kassenbouwer Hans Bransen en tomatenkweker Joost van der Voort, heb ik diverse experimentele teelten met het gewas uitgevoerd, zowel in de kas als daarbuiten. Parallel hebben we een uitgebreide commerciële haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de meerwaarde van lokaal geteelde hop.

Dit heeft geresulteerd in een interessante businesscase waarvan een mogelijk vervolg op dit moment verkend wordt. Een uitgebreide achtergrond bij dit project is te lezen in deze blog.