Skip to content

TEELTFILTER

Klant: Koppert Cress
Partner: Hans Bransen en Onderwaterboeren
Rol: Idee
Periode: 2019 – heden

TEELTFILTER

Het is algemeen bekend dat vaste klant Koppert Cress duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en niet schuwt hier eigenzinnige, vernieuwende oplossingen voor in te zetten. Het bedrijf wil de impact van haar afvalwater minimaliseren. Hierdoor ontstond de ambitie het afvalwater zodanig te zuiveren dat het schoner is dan de scherpste waterschapsnormen. Indien hier toestemming voor komt, kan het gezuiverde afvalwater worden teruggebracht in het oppervlaktewater en bijdragen aan de kwaliteit hiervan.

Samen met partners Onderwaterboeren en Hans Bransen ontwikkelde ik een serie werkende prototypes van bioreactoren en helofytenfilters, waarin met natuurlijke methoden de in het water aanwezige meststoffen worden verwijderd én tegelijkertijd verhandelbare gewassen werden geteeld. Op dit moment worden de prototypes doorontwikkeld tot een product dat grootschalig toepasbaar is bij Koppert Cress en andere glastuinbouwbedrijven.