Skip to content

Anders kijken naar (afval)water

Het Westland is een uniek stukje Nederland; de Glazen Stad. Nergens vind je zo’n aaneengesloten glastuinbouwgebied als in ‘mijn’ regio. Ontstaan op een vruchtbaar en zonrijk stukje land, dichtbij steden als Den Haag, Delft en Rotterdam die moesten worden gevoed. Om de tuinbouw te faciliteren, is een unieke infrastructuur gecreëerd voor elektriciteit (tuinbouw WKK’s produceren 10% van de Nederlandse elektriciteit), CO2 (het OCAP netwerk vanuit de Rotterdamse haven) en warmtenetten die aardwarmtebronnen, glastuinbouw en bebouwde omgeving op slimme wijze verbinden. Ook op het gebied van (afval)water ligt juist in het Westland de kans om collectief een unieke, duurzame voorziening te creëren.

bart-column-blad

Bron afbeelding: Glastuinbouw Nederland

Kwekers voeren afvalwater dat zij niet kunnen recirculeren af in het riool. Een groot deel van het Westlandse afvalwater wordt gezuiverd op de AWZI (afvalwaterzuiveringsinrichting) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Kwekers zijn verplicht hun afvalwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Het grote aandeel glastuinbouw-afvalwater bij AWZI Nieuwe Waterweg was voor Glastuinbouw Nederland en Hoogheemraadschap van Delfland de aanleiding te onderzoeken of collectief zuiveren op die locatie mogelijk is én om te onderzoeken welke andere voordelen zo’n groot Westlands collectief op het gebied van water de deelnemers en de regio kan bieden.

Waterzuivering Westland is uniek in de schaal waarop de kwekers gezamenlijk hun afvalwater kunnen gaan zuiveren van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Maar de installatie zuivert niet alleen tuinbouwwater, dat circa 24% van het aanbod bij de AWZI betreft. Al het aangevoerde afvalwater wordt gezuiverd van microverontreinigingen, zoals bijvoorbeeld medicijnresten. Op deze manier ontstaat letterlijk een van de schoonste afvalwaterzuiveringen van Nederland. De Westlandse glastuinbouw levert op deze manier een positieve bijdrage aan de groeiende maatschappelijke discussie over medicijnresten in ons afvalwater. Maar daar stopt de ambitie niet. Er loopt reeds intensief onderzoek om de Westlandse kwekers van gietwater te gaan voorzien uit gezuiverd effluent van de AWZI.

Op dit moment hebben circa 300 bedrijven zich aangesloten bij de eerder dit jaar opgerichte Waterzuiveringscoöperatie Westland UA (kortweg: Waterzuivering Westland) door het tekenen van een zuiveringsovereenkomst. Met maar liefst 1.000 hectare vertegenwoordigen zij meer dan 10% van het Nederlandse tuinbouwareaal en vormen de grootste collectieve zuivering van ons land. Onder leiding van een zevenkoppig bestuur van kwekers en ondersteund door Glastuinbouw Nederland wordt hard gewerkt om dit unieke project te realiseren. De goede intenties lijken overal aanwezig, maar nu is het tijd voor daden! Laten we Nederland maar weer eens laten zien wat voor een uniek gebied het Westland is; voor glastuinbouw, maar ook voor een duurzame maatschappij!

Bart van Meurs
Projectleider Waterzuivering Westland