Skip to content

Collectieve Waterzuivering Westland naar ontwerpfase

Op AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland wordt in opdracht van Waterzuiveringscoöperatie Westland UA door het Hoogheemraadschap van Delfland een collectieve waterzuivering gerealiseerd. Hiermee wordt het afvalwater van maar liefst 1.000 hectare Westlandse kwekers collectief gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Met het oprichten van de coöperatie, contracteren van de deelnemers, afspraken met de betrokken overheden en een aanbesteding door het Hoogheemraadschap, gaat het project de volgende fase in. Hierin wordt door het bouwteam het ontwerp vervaardigd van de zuiveringsinstallatie en de persleiding die de kwekers in De Lier en Maasland aansluit. Naar verwachting zal de collectieve zuivering in de loop van 2022 in bedrijf gaan. Deelnemen is nog altijd mogelijk.

300 deelnemende kwekers

Medio december hadden circa 300 bedrijven zich aangesloten bij de eerder dit jaar opgerichte Waterzuiveringscoöperatie Westland UA (kortweg: Waterzuivering Westland) door het tekenen van een zuiveringsovereenkomst. Met maar liefst 1.000 hectare vertegenwoordigen zij meer dan 10% van het Nederlandse tuinbouwareaal en vormen de grootste collectieve zuivering van ons land. Onder leiding van een zevenkoppig bestuur van kwekers en ondersteund door Glastuinbouw Nederland wordt hard gewerkt om dit unieke project te realiseren.

Ook in deze laatste weken van het jaar hebben kwekers nog de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het collectief en op die manier te voldoen aan hun zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen en de emissienormen voor nutriënten. Zij kunnen hiertoe contact opnemen met water@glastuinbouwnederland.nl voor vragen, of om vrijblijvend een zuiveringsovereenkomst te ontvangen.

Pools at a water treatment center

Ontwerpfase

Ontwerp en de realisatie van de collectieve waterzuivering worden uitgevoerd door een bouwteam bestaande uit Sweco, Mobilis, Croonwolter&Dros, Xylem en RWB. Zij kwamen als beste uit de aanbesteding die het Hoogheemraadschap van Delfland dit jaar uitschreef en zijn in november met hun werkzaamheden begonnen. Ook wordt er door Royal HaskoningDHV een ontwerp vervaardigd voor een vijf kilometer lange persleiding tussen De Lier en Maasdijk. Deze persleiding maakt het mogelijk ook het water van de kwekers uit De Lier en Maasland op de AWZI in Hoek van Holland te zuiveren. De kwekers in het bestuur van de coöperatie worden nauw bij het ontwerp betrokken. In de loop van komend voorjaar zal deze ontwerpfase worden afgesloten en kan tot verdere realisatie worden overgegaan. Naar verwachting gaat de collectieve zuivering in de loop van 2022 in bedrijf.

Water AWZI Nieuwe waterweg

Innovatie

Waterzuivering Westland is uniek in de schaal waarop de kwekers gezamenlijk hun afvalwater kunnen gaan zuiveren van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Maar de installatie zuivert niet alleen tuinbouwwater, dat circa 24% van het aanbod bij de AWZI betreft. Al het aangevoerde afvalwater wordt gezuiverd van microverontreinigingen, zoals bijvoorbeeld medicijnresten. Op deze manier ontstaat letterlijk een van de schoonste afvalwaterzuiveringen van Nederland. De Westlandse glastuinbouw levert op deze manier een positieve bijdrage aan de groeiende maatschappelijke discussie over medicijnresten in ons afvalwater.

Voor meer informatie over Waterzuivering Westland of om de mogelijkheden tot deelname te bespreken, kan contact worden opgenomen met Glastuinbouw Nederland via water@glastuinbouwnederland.nl.

Bovenstaand artikel is verschenen in Het Hele Westland van woensdag 16 december 2020.

Industrial concrete drainage pipes