Skip to content

Meet & Focus event Benefits of Nature

Benefits of Nature zet zich in om de keten van de bloemen en planten die bij consumenten thuis staan te verduurzamen. Dit doen ze door de milieu-impact bij toeleveranciers en kwekers te meten, te verbeteren en innovaties toe te passen. Benefit of Nature wil de woon- en leefomgeving van tientallen miljoenen mensen mooier, gezonder en aantrekkelijker maken. Samen staan ze voor mooie, gezonde, eerlijke, duurzame planten waarmee iedereen groen leven brengt in zijn omgeving.

Op dinsdag 11 september 2018 werd een ‘meet&focus’-avond georganiseerd door Benefits of Nature bij Koppert Cress. Ik mocht hier spreken over de energie- en warmtehuishouding bij Koppert Cress in Monster. Goedemorgen Sierteelt schreef een artikel over het evenement. Hieronder een aantal passages uit dit artikel.

“‘Doordat in de loop der jaren steeds meer bedrijf is aangekocht, was de energie- en warmtehuishouding een lappendeken’, vertelde van Meurs. ‘Doelstelling is om desondanks een duurzame koploper te worden door te stoppen met fossiele brandstof, uiteraard zonder concessies te doen aan kwaliteit of zonder een goede business case er onder te leggen.’ van Meurs liet vervolgens zien hoe Koppert Cress warmte oogst en buffert met grote bronnen op 170 meter diepte onder het bedrijf. ‘We sluiten ons ook aan op geothermieproject Polanen, wat volgens ons de sleutel is tot het afbouwen van behoefte aan fossiele brandstof’, besloot van Meurs.

“Na Bart van Meurs hield Bert Strikkers van Alumat Zeeman een betoog waarin hij liet zien hoe Alumat Zeeman verder kijkt dan het eigen bedrijf op het gebied van duurzaamheid. Zij hebben vijf van de challenges die de Verenigde Naties hebben opgesteld als focus voor doelstellingen binnen de tuinbouw: bevolkingsgroei en urbanisatie, de daarbij behorende voeding voor die mensen, de toenemende schaarste aan zoet water, de klimaatveranderingen en duurzame en betaalbare energie. ‘Het gaat om de lange termijn’, vertelde Strikkers. ‘En die lange termijn begint morgen. De enige manier om doelstellingen te halen op het gebied van duurzaamheid is door samen te werken. Daarin wordt sinds de jaren ’90, toen de kas nog een enorme energieverslinder was, al heel veel progressie door gemaakt.’”

Tuinbouw TV maakte bovenstaande video van het evenement.