Skip to content

Samenwerking in het zonnetje

Eerder was op deze blog te lezen hoe wij met ons ontwikkelbedrijf Techniek in Tuinbouw (TinT) de Solar Transfloormer ontwikkelen en trotse winnaar werden van de Innovation Challenge van het Ministerie van VWS. Wat ik er nog niet bij vermeldde, was hoe de uitreiking van deze prijs tot een surrealistische ervaring leidde, die ondertussen is uitgemond in een uniek samenwerkingsverband.
 
Samen met de andere vier prijswinnaars werden wij eind 2018 uitgenodigd op de KNVB Campus in Zeist. Drie van de andere winnaars zijn actief in de opslag van energie. Het was echter de vierde winnaar, Jellarious, die onze wenkbrauwen deed fronsen. De avond werd afgetrapt met een pitch door alle prijswinnaars. Geduldig zat ik in de zaal op mijn beurt te wachten, toen Jelle Hilarius, de man achter Jellarious, zijn pitch aftrapte. Ik moest mijzelf even knijpen toen hij begon uit te wijden over het plaatsen van oprolbare zonnepanelen op kunstgrasvelden. ‘Hé dat is mijn verhaal!’ wilde ik uitroepen, maar wijselijk hield ik mijn mond. Desalniettemin kon ik mijn pitch met een glimlach fors inkorten door naar het verhaal van Jelle te verwijzen. Later op de avond bleek het een bewuste keuze van de jury te zijn twee vergelijkbare projecten te laten winnen; uiteraard met een samenwerking als gewenst resultaat. Dat is gelukt!
download3
Jelle Hilarius volgde, parallel aan een carrière als eredivisie volleyballer een studie Sportmarketing. Gedreven nieuwe verdienmodellen voor het verenigingsleven te genereren, wist hij van het ‘Zonnetapijt’ zijn afstudeerproject te maken. Ondertussen heeft Jelle tezamen met compagnons Jules van HaarenJaap Fris en Niels Moshagen het bedrijf Wattage opgericht, waarin ook de activiteiten rondom het zonnetapijt zijn ondergebracht. Hiermee heeft Wattage een team met veel ervaring in sport (Jelle), solar (Jules) en sociaal ondernemerschap (Jaap en Niels). Echter: een oprolmechanisme voor de zonnepanelen had Wattage nog niet. Laat dat laatste nu precies datgene zijn waar wij met TinT in de vorm van de Transfloormer al jaren ervaring mee hebben!  Nog op diezelfde avond in Zeist werden afspraken gemaakt om nadere samenwerking te onderzoeken. 
 
Met TinT hebben we de afgelopen jaren wel ontdekt wat we graag doen, waar we goed in zijn en waarin absoluut niet. Met bijvoorbeeld Transfloormer en Kweecker ontwikkelden wij onderscheidende, aansprekende producten. Garantie op commercieel succes was dat natuurlijk niet altijd. Natuurlijk zijn we ons bewust van het hoge risico dat deze ontwikkelingen met zich mee brengt, maar vooral het gebrek aan commerciële slagkracht is tot op heden een beperking gebleken. Daarnaast zijn wij als ’techneuten’ van nature gefocust op de doorontwikkeling van het product zelf en zijn we in onze gedachten als bij de volgende generaties van een product, terwijl de huidige versie nog aan de man gebracht moet worden.
 
Zowel Wattage als TinT zijn content met de samenwerking die we hebben kunnen opzetten. Jelle wordt hét gezicht van het Zonnetapijt (werktitel vooralsnog) met de focus op sport en commercie. Ook richt het bedrijf zich, onder leiding van specialist Jules zich op het ontwikkelen van de flexibele zonnepanelen zelf. TinT zal hierin als exclusieve ontwikkelaar en toeleverancier van het het oprolmechanisme optreden. Gezamenlijk gaan de bedrijven hun enorme netwerk in o.a. sport, techniek, media en financiering benutten. Met een prototype nagenoeg werkend, zal in het voorjaar van 2020 het gezamenlijke Zonnetapijt van Wattage en TinT aan het publiek worden gepresenteerd.
Samenwerking in het zonnetje