Skip to content

Wat doe jij eigenlijk allemaal?

‘LED belichting, zonthermie, intern transport, waterzuivering; het is wel heel divers wat jij doet zeg,’ is een opmerking die ik regelmatig krijg. Toch zit er wel degelijk een rode draad in mijn werk. Het zijn vrijwel allemaal projecten in opdracht van MKB’ers in de glastuinbouw waarin techniek en innovatie worden gecombineerd. Hoe zo’n project er uit ziet en mijn rol is verschillend. 

Toch vormt ‘de realisatie van ideeën’ altijd de kern van mijn projecten. Om dit te verduidelijken, heb ik de ‘levensloop’ van een idee in vieren verdeeld: van idee, via ontwerp, naar realisatie en het overkoepelende proces waarbinnen deze ontwikkeling plaats vindt. In elk van deze vier aspecten lever ik mijn diensten. Per project ontstaat hier een selectie uit.

BM - Schema dienstverlening

IDEE

Ik leef ‘voor het idee’. Niets is zo mooi als het moment dat je dé ingeving hebt die jouw wereld een stapje verder helpt. Toch zijn goede ideeën waardeloos zonder de inspanning ze ook echt waar te maken. In de ideefase wordt het zaadje voor een succesvol project geplant. Brainstormen met de klant om tot dát idee te komen. Het vaststellen van een krachtige strategie voor de productontwikkeling. Uitvoeren van research om de eisen en wensen voor het betreffende idee vast te stellen. Onderzoeken van de commerciële en/of technische haalbaarheid. En het uitvoeren van de benodigde calculaties om het idee te onderbouwen.

ONTWERP

Dit is toch wel de plek waar de meeste mensen een industrieel ontwerper (ook mijn opleiding) verwachten: achter de tekentafel. Visualiseren van concepten om met de klant tot een afgewogen keuze te komen. Uitvoeren van de benodigde engineering om de technische principes van het ontwerp te onderbouwen. Vastleggen van het idee in 3D CAD; ik werk met SolidWorks. Bouwen van prototypes om het product in de praktijk te testen. En, niet geheel onbelangrijk, onderbouwen dat een product ook voor de gewenste kostprijs te realiseren is.

REALISATIE

Uiteindelijk moet het ontwerp vertaald worden in een marktklaar product. Zoeken en selecteren van geschikte leveranciers voor de inkoop. Tooling van matrijzen en andere benodigde productiegereedschappen. Vervaardigen van een nulserie om product en productieproces te valideren. Opzetten van productie; ambachtelijk per stuk, in serie of zelfs in massa. En uiteindelijk een marktintroductie waarin het product ‘met een knal’ bij de gewenste doelgroep onder de aandacht wordt gebracht.

PROCES

Waar de drie voorgenoemde fases erg inhoudelijk zijn, ligt een groot deel van mijn werk ook bij het proces. Veelal zijn de ontwikkelingen te omvangrijk om solo uit te voeren. In dat geval fungeer ik als projectleider en stuur een team van specialisten aan. Naast het inhoudelijke projectresultaat zijn planning en budget hierin cruciale parameters om te bewaken. Ik ben er van overtuigd dat creativiteit wél kan worden gerealiseerd in een project dat op tijd een binnen budget wordt gerealiseerd! Uiteraard is het van belang de klant en andere stakeholders goed op de hoogte te houden van de vorderingen in het project, middels schriftelijke rapportages en mondelinge presentaties; iets dat ik graag doe.

Dus inderdaad: mijn duidelijke visie op projectaanpak zorgt ervoor dat ik een grote diversiteit aan projecten mag uitvoeren. Gelukkig maar; dat maakt mijn vak zo mooi!