Skip to content

Tijd voor de uitrol

‘Van Westland(ia) naar de wereld: Solar Transfloormer is een feit; tijd voor de volgende stap! En daar hebben we hulp bij nodig. Twee keer eerder schreef ik over deze innovatie waar ik met mijn compagnons van TinT aan werk. Allereerst over de ‘Challenge duurzame sportaccomodaties’ van het ministerie van VWS die we wonnen. En later over de bijzondere samenwerking met Wattage die dit traject opleverde. Met Solar Transfloormer kunnen kunstgrasvelden tijdelijk en flexibel worden uitgerust met oprolbare zonnepanelen, waardoor deze (en andere oppervlakken) meervoudig benut worden: als sportveld én zonnepark. Met de uitgebreide tests van ons werkende prototype op RKVV Westlandia is deze fase van de ontwikkeling afgerond. Waar we staan (check!) en wat er nodig is voor de volgende stap (next!), lees je in deze blog.

Technisch haalbaar: check!
Met een machine over kunstgrasvelden heen rijden om zonnepanelen uit te rollen klinkt wellicht niet voor de hand liggend. In de praktijk hebben wij kunnen laten zien dat dit echter helemaal geen problemen oplevert.

 • Uitgebalanceerde verdeling van de druk over speciale luchtbanden met breed loopvlak voorkomen spoorvorming. 
 • Door het unieke uitrolprincipe waarbij de machine ‘onder de rol uit rijdt’ wordt er geheel niet gesleept over het oppervlak; goed voor het kunstgras én de panelen.
 • Zonnestraling op de panelen zorgt geheel niet voor ‘broei’ er onder. In tegendeel: het kunstgras is zelfs tientallen graden koeler dan de niet afgedekte omgeving.
 • Veilig sporten zonder risico op letsel en schade voor de installatie? Geen probleem: de machine verdwijnt geheel in zijn ‘casing’ die de boarding van het veld vormt.
 • Of dat continu op- en afrollen van een zonnepaneel ten koste gaat van het functioneren ervan? Volgens de specificaties niet. Toch hebben we besloten een ‘IKEA-testopstelling’ te maken om veeljarig gebruik te simuleren door continu op- en afrollen.
WhatsApp Image 2020-08-17 at 19.00.47

Commercieel haalbaar: check!
Een sportveld is er om te sporten, dus zal Solar Transfloormer minder uren kunnen worden benut dan bijvoorbeeld een zonnepark in een weiland. Toch kunnen wij een met Solar Transfloormer een commercieel en maatschappelijk aantrekkelijk alternatief bieden.

 • Uitgebreid onderzoek leert ons dat kunstgrasvelden soms wel meer dan 80% van de zonuren onbenut zijn. Uren die kunnen worden benut voor energie-opwekking.
 • Thin-film zonnepanelen zijn nu nog duurder dan conventionele, kristallijne panelen. Samenwerking met één van de grootste multinationals op dit gebied leert ons echter dat de ontwikkelingen in prijs en volume binnen de looptijd van dit project resulteren in een businesscase met een prima ROI.
 • De weerstand in Nederland tegen zonneparken in buitengebied neemt toe. Om aan de voorgenomen klimaatdoelstellingen te voldoen zijn alleen daken niet afdoende en zal andere, creatieve benutting van oppervlakken nodig zijn.
 • Juist omdat sportparken zich in de bebouwde omgeving bevinden, is de elektrische infrastructuur er ruimschoots aanwezig. Dit in tegenstelling tot buitengebieden waar ook dit regelmatig een beperking is voor grootschalige implementatie van zon-PV.
 • Als kers op de taart laat Solar Transfloormer zich maatschappelijk uitstekend inpassen. Niet alleen het meervoudig gebruik van schaarse ruimte, maar zeker ook het betrekken van leden, sponsoren en omwonenden middels groene stroom ‘van de club’. Een vereniging ‘verenigt’; de naam zegt het al.
WhatsApp Image 2020-06-04 at 12.11.33

Werkend prototype: check!
Mooi allemaal, die berekeningen en haalbaarheidsonderzoeken, maar eerst maar eens zien! Nou dat kan: we hebben een volledig operationele module van Solar Transfloormer gebouwd.

 • Een module is zo’n 3,5 meter breed en kan een strook tot 70 meter lengte aan flexibel zonnepaneel bevatten; voldoende om de breedte van een hockey- of voetbalveld over te steken.
 • Over de lengte van het veld wordt deze module simpelweg herhaald. Elk veelvoud van 3,5 meter kan dus worden ingevuld. Zelfs binnen één project kan op deze wijze het schaalvoordeel worden benut door een serie van dezelfde modules te maken. 
 • De module en casing zijn mobiel. Op deze wijze kunnen wij naar geïnteresseerde partijen toegaan en ter plekke demonstreren.
 • Ook het XXL zonnepaneel is volledig functioneel. Als het zonnetje doorkomt, zetten wij graag een kop koffie voor u door de koffiemachine op de Solar Transfloormer aan te sluiten.

 Goed nieuws allemaal, maar hiermee liggen alle kunstgrasvelden nog niet zo maar vol met ‘oprolmachientjes’… What’s next?

20200604_100427

Het eerste veld: next!
Schaal is van cruciaal belang in dit project. Om het functioneren van het product binnen een sportvereniging ‘in levende lijve’ te ondergaan uiteraard, maar zeker ook om de schaalvoordelen in inkoop, productie en opwekking te laten resulteren in de meest aantrekkelijke businesscase. Daarom zijn we op zoek naar een gemeente en/of vereniging die met ons het avontuur wil aangaan door als gastheer te fungeren voor de primeur van het eerste grootschalige Solar Transfloormer project.

Autonoom functioneren: next!
Ons prototype is eenvoudig handmatig te besturen met een afstandsbediening. Echter: uiteindelijk mag het niet van de fysieke aanwezigheid van de sportparkbeheerder afhangen of de machine tijdig en veilig wordt op- of afgerold. Autonome en toch veilige voertuigen zijn al lang de norm voor goederentransport in ‘onze eigen’ glastuinbouw. De volgende stap is de implementatie van deze technieken in de Solar Transfloormer. Dit in combinatie met vision technologie om de machine volautomatisch te besturen.

Meedenkende investeerder: next!
Opschalen en doorontwikkelen van een product als Solar Transfloormer is een kostbare aangelegenheid. Op basis van eigen investeringen en ondersteund door de bijdrage van VWS hebben we de ontwikkeling van (Solar) Transfloormer tot het huidige stadium kunnen ontwikkelen. Voor de volgende stap is slagkracht nodig. Financiële slagkracht uiteraard, maar ook inhoudelijke kennis en capaciteit die ons team versterkt. Logischerwijs kijken we naar partners uit sectoren die een relatie hebben met het product: zoals sport, aannemers in sportcomplexen, energie en groene investeringsmaatschappijen.

Innoveren is een teamsport. Voor de genoemde vervolgstappen zijn wij in gesprek met mogelijke medespelers. Toch is de basisopstelling nog niet bepaald. Gedreven om met ons te strijden voor een duurzame overwinning op het kunstgras? Kom dan van de bank en neem dan contact op via info@bartvanmeurs.com. Wij zijn er ondertussen al warm voor gelopen!

Solar Transfloormer 8